January, 2018

Forrige måned Neste måned
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1
2
3
12:00 - 14:00 HK pensjonister
4
5
6
7
14:00 - 19:30 Juletrefest
8
09:00 - 15:00 FO
18:00 - 19:30 Kjersti Torsteinsen
9
10
10:00 - 12:00 FLT seniorer
11
11:00 - 15:00 Fagforbundet Rogaland
12
13
14
15 16 17 18 19
20
21
22 23 24 25 26 27
28
29
08:00 - 17:00 NPS/Oilcomp
08:00 - 20:00 Samvirkende
08:00 - 22:00 samvirkende
08:00 - 22:00 Samvirkende
30
08:00 - 17:00 NPS/Oilcomp
08:00 - 20:00 Samvirkende
08:00 - 22:00 samvirkende
08:00 - 22:00 Samvirkende
17:00 - 21:00 Fagforbundet 019
31
08:00 - 17:00 NPS/Oilcomp
08:00 - 22:00 samvirkende
08:00 - 22:00 Samvirkende
1
08:00 - 17:00 NPS/Oilcomp
08:00 - 19:00 NPS/Oilcomp
08:00 - 20:00 Samvirkende
08:00 - 22:00 samvirkende
08:00 - 22:00 Samvirkende
08:30 - 11:30 Stavanger Kommune
2
08:00 - 20:00 Oilcomp/ NPS
3
09:00 AUF Rogaland
4
18:00 AUF Rogaland