February, 2018

Forrige måned Neste måned
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
29
08:00 - 20:00 Samvirkende
30
08:00 - 20:00 Samvirkende
31
12:00 - 14:00 Hope for justice
1
08:00 - 20:00 Samvirkende
2
3
4
5
6
7
12:00 - 14:00 Hope for justice
8
09:00 - 15:30 NAV, Dan
9
10
11
12 13 14 15 16 17
18
19
16:00 - 18:00 NAF avd 7
20
18:00 - 22:00 hk
21
22
09:00 - 15:30 NAV, Dan
23
24
09:00 Rog. SV
25
16:00 Rog. SV
26
08:00 - 20:00 Oilcomp/ NPS
12:00 - 14:00 avd 25 pensjonister
27
08:00 - 20:00 Oilcomp/ NPS
28
08:00 - 20:00 Oilcomp/ NPS
1
08:00 - 20:00 Oilcomp/ NPS
2
08:00 - 20:00 Oilcomp/ NPS
3
4