October, 2017

Forrige måned Neste måned
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
25
26
27
28
29
30
1
2
11:00 - 13:00 bespisning
3
09:00 - 15:00 FO
4
12:00 - 14:00 HK pensjonistene
5
10:00 - 16:00 avd 25
17:00 - 19:00 LO i Stavanger
6
7
8
9
10
11
12:00 - 14:00 FO senior
15:00 - 23:00 Samvirkende
12
15:00 - 23:00 Samvirkende
17:00 - 20:00 Doogy AS
13
15:00 - 23:00 Samvirkende
14
08:00 Samvirkende
15
23:00 Samvirkende
16
08:00 - 11:00 samvirkende
17
18
19
09:30 - 19:00 AOF Sandnes og Jæren
17:00 - 19:00 LO i Stavanger
20 21
22
23
24
25
17:00 - 20:00 Einar
26
27
28
29
30
31
09:00 - 17:00 Hope for Justice
1
12:00 - 14:00 HK pensjonistene
2
17:00 - 19:00 LO i Stavanger
3
4
5